Certyfikacja

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) przygotowało kryteria i procedury tworzące System Certyfikacji konsultantów, terapeutów, trenerów i superwizorów Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Program certyfikacyjny osób pracujących w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach został napisany celem potwierdzania kompetencji praktyków stosujących ten model, a tym samym podnoszenia standardów pracy osób i instytucji działających w nurcie TSR.

Osoby pracujące w nurcie TSR mogą po spełnieniu wszystkich kryteriów procesu certyfikacji, ubiegać się o następujące certyfikaty:

 • Konsultanta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach,
  potwierdzający kompetencje w pracy z ludźmi w pozaterapeutycznym kontekście (np. pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, nauczyciele, kuratorzy sądowi, doradcy zawodowi itp.) w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach.
 • Terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
  potwierdzający kompetencje do samodzielnego prowadzenia terapii w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach. Jego uzyskanie wiąże się z ukończeniem szkolenia zgodnego ze standardami wypracowanymi przez PSTTSR i spełnieniem wszystkich kryteriów procesu certyfikacji.
  Certyfikowani terapeuci PSTTSR są zobowiązani do poddawania swojej pracy regularnej superwizji, dbania o swój rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy oraz przestrzegania Kodeksu Etyki PSTTSR.
   
  Na ten moment, certyfikat terapeuty PSTTSR nie jest dokumentem wystarczającym do prowadzenia psychoterapii w ramach usług kontraktowanych przez NFZ, jednak jest to jeden z ważnych kierunków pracy Stowarzyszenia.
 • Trenera Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach,
  potwierdzający kompetencje i uprawniający do samodzielnego prowadzenia szkoleń w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach.

  Udział w szkoleniach prowadzonych przez certyfikowanych trenerów jest zaliczany do procesu certyfikacji PSTTSR.
 • Superwizora Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.
  potwierdzający kompetencje i uprawniający do samodzielnego prowadzenia superwizji w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach.

  Udział w superwizjach prowadzonych przez certyfikowanych superwizorów jest zaliczany się do procesu certyfikacji PSTTSR.

 

Certyfikaty przyznaje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) na podstawie rekomendacji Rady Merytorycznej na okres 5 lat. Po tym okresie certyfikaty są ponownie zatwierdzane. Osoby ubiegające się powinny spełniać warunki określone w Programie certyfikacji zamieszczonym na stronie Stowarzyszenia.