Procedura ubiegania się o Certyfikat

Certyfikacja » Procedura ubiegania się o Certyfikat

 

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach przygotowało kryteria i procedury tworzące system certyfikacji, w ramach którego osoby szkolące się w nurcie TSR mogą ubiegać się o certyfikaty potwierdzające ich kompetencje i uprawniające do pracy w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Program certyfikacyjny został stworzony w celem potwierdzania kompetencji praktyków stosujących ten model, a tym samym podnoszenia standardów pracy osób i instytucji działających w nurcie TSR.

 

Osoby pracujące w nurcie PSR/TSR mogą po spełnieniu wszystkich kryteriów procesu certyfikacji PSTTSR ubiegać się o następujące tytuły:

 • Konsultanta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach,
  potwierdzający kompetencje w pracy z ludźmi w pozaterapeutycznym kontekście (np. pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, nauczyciele, kuratorzy sądowi, doradcy zawodowi itp.) w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach.
 • Terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
  potwierdzający kompetencje do samodzielnego prowadzenia terapii w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach. Jego uzyskanie wiąże się z ukończeniem szkolenia zgodnego ze standardami wypracowanymi przez PSTTSR i spełnieniem wszystkich kryteriów procesu certyfikacji.
  Certyfikowani terapeuci PSTTSR są zobowiązani do poddawania swojej pracy regularnej superwizji, dbania o swój rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy oraz przestrzegania Kodeksu Etyki PSTTSR.

  Na ten moment, certyfikat terapeuty PSTTSR nie jest dokumentem wystarczającym do prowadzenia psychoterapii w ramach usług kontraktowanych przez NFZ, jednak jest to jeden z ważnych kierunków pracy Stowarzyszenia.
 • Trenera Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach,
  potwierdzający kompetencje i uprawniający do samodzielnego prowadzenia szkoleń w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach.

  Udział w szkoleniach prowadzonych przez certyfikowanych trenerów jest zaliczany do procesu certyfikacji PSTTSR.
 • Superwizora Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.
  potwierdzający kompetencje i uprawniający do samodzielnego prowadzenia superwizji w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach.

  Udział w superwizjach prowadzonych przez certyfikowanych superwizorów jest zaliczany się do procesu certyfikacji PSTTSR. 

 

*Więcej szczegółowych informacji na temat kryteriów ubiegania się o Certyfikaty można znaleźć w PROGRAM CERTYFIKACJI PSTTSR, Rozdział III. Kryteria ubiegania się o certyfikaty

 

Certyfikaty przyznaje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) na podstawie rekomendacji Rady Merytorycznej na pięć lat. Po tym okresie Certyfikaty są ponownie zatwierdzane w uproszczonej procedurze (dowiedz się więcej o odnawialności certyfikatów).

 

JAK STARAĆ SIĘ O UZYSKANIE CERTYFIKATU?

Osoby ubiegające się o przyznanie certyfikatu zobowiązane są złożyć (za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: stowarzyszenie@psttsr.pl) następujące dokumenty: 

 • formularz certyfikacji (do pobrania TU),
 • skany dokumentów potwierdzających fakt spełnienia kryteriów uzyskania danego certyfikatu (zaświadczenia ze szkoleń, superwizji itd.),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty certyfikacyjnej,
 • zgodę na umieszczenie danych na liście osób certyfikowanych na stronie www.psttsr.pl (do pobrania również w powyższym odnośniku).

Ocenie formalnej poddane będą jedynie kompletnie wypełnione wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. W przypadku braków kandydat zostanie powiadomiony o konieczności dokonania uzupełnienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli kandydat nie spełnia niezbędnych kryteriów certyfikacji, otrzymuje pisemnie informację wraz z uzasadnieniem.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać w terminach:

 • do końca kwietnia, Rada Merytoryczna i Zarząd podejmują decyzję do końca maja;
 • do końca sierpnia, Rada Merytoryczna i Zarząd podejmują decyzję do końca września;
 • do końca grudnia, Rada Merytoryczna i Zarząd podejmują decyzję do końca stycznia kolejnego roku.

W przypadku pozytywnie ocenionych przez Radę Merytoryczną kandydatur, Zarząd PSTTSR podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu danego Certyfikatu. Osoby, które uzyskają pozytywną ocenę na wszystkich etapach otrzymują stosowny Certyfikat przyznany przez Zarząd PSTTSR o czym zostaną poinformowane drogą mailową. Ich nazwiska zostaną opublikowane na liście osób certyfikowanych stronie PSTTSR.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Więcej szczegółowych informacji na temat kryteriów ubiegania się o Certyfikaty - PROGRAM CERTYFIKACJI PSTTSR, Rozdział III. Kryteria ubiegania się o certyfikaty

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ścieżki kształcenia w nurcie TSR - FAQ PROCESU CERTYFIKACJI

Lista osób certyfikowanych - LISTA OSÓB CERTYFIKOWANYCH PSTTSR

 

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu poprzez adres mailowy: stowarzyszenie@psttsr.pl bądź formularz kontaktowy na stronie KONTAKT

 

UWAGA

W dniu 30.05.2021 Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, podjął uchwałę umożliwiającą absolwentom firmy szkoleniowej Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR), którzy posiadają ważny certyfikat konsultanta i/lub terapeuty nadany przez CTSR, zrealizowanie procesu certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) w trybie uproszczonym. Czas, w którym obowiązuje uproszczona ścieżka certyfikacyjna: do końca kwietnia 2022; trzy kolejne sesje certyfikacyjne (do końca sierpnia 2021, do końca grudnia 2021 oraz do końca kwietnia 2022). Dowiedz się więcej.